SPONSORING


SpONSORS

 

Marnixring De Vlaschaard, een internationale serviceclub, besliste om de opbrengst van hun jaarlijkse culturele activiteit, te schenken aan OOOC De Luwte. Dit werd gebruikt voor het bekostigen van de ateliers voor de jongeren. Heel wat van de jongeren die in De Luwte verblijven kunnen (tijdelijk) om een of andere reden niet naar school. Vanuit OOOC De Luwte wordt er vorming voorzien voor deze jongeren. We proberen aan de hand van ateliers (bakken, koken, crea, foto-atelier, film, muziek, houtatelier, multimedia…) op een aangename manier de jongere beter te leren kennen en hen daarnaast ook wat bij te brengen.

De Kiwanis sponsorden ook een atelierwerking, nl het muziekatelier.

Drukkerij Oranje uit Sint-Baafs Vijve ondersteunden een vormingsproject.

CERA steunt in 2017 de aankoop van tablets, deze worden gebruikt in het Ateljee.