CRisisNetwerk


Crisisnetwerk voor jongeren

en de luwte

 De Luwte werkt ook samen met het crisismeldpunt voor jongeren in West-Vlaanderen. Wij stellen ons huis open om jongeren in nood tijdelijk (maximum 14 dagen, verlengbaar met 14 dagen) op te vangen.