Een RUSTpunt


De Luwte

probeert een rustpunt te zijn voor de jongere en zijn gezin. Wij proberen steeds op zoek te gaan naar de meest geschikte vorm van hulpverlening en trachten rekening te houden met ieders vragen.
Wij vinden het belangrijk ook op zoek te gaan naar het positieve, naar wat goed loopt. We stimuleren ook de eigen activiteiten van de jongere.

Elke jongere die door ons begeleid wordt heeft zijn persoonlijk verhaal. Het kan zijn dat het moeilijk loopt thuis, op school, in de voorziening waar men verblijft,  …
Bij de start van de begeleiding gaan wij de verwachtingen en vragen bij alle betrokkenen na (bij de jongere, de ouders of de voorziening waar de jongere verblijft, de consulent ,..)
Samen met de jongeren en zijn omgeving gaan we het probleem in kaart brengen en mogelijke pistes voor oplossingen bedenken. Alle betrokkenen krijgen hierin een actieve rol.

Na de oriëntatieperiode wordt een adviesverslag opgemaakt dat een samenvatting is van de begeleidingsperiode en aangeeft welke hulpverlening minimaal nodig of wenselijk is na de Luwte.  

Download het jaarverslag 2018