JONGEREN


HOe komen jongeren bij ons terecht?

 

Jongeren komen bij ons terecht op verwijzing van een medewerker CLB, CGGZ, CAW, OCJ, of door een beslissing van een Jeugdrechter.

Als jongeren moeilijkheden hebben thuis, op school of ergens anders, dan komt de jeugdhulp tussen. In samenspraak met de jongere, zijn/haar ouders of andere belangrijke betrokkenen gaan zij op zoek naar een oplossing voor de problemen. Zij organiseren de nodige hulpverlening en dit kan bijvoorbeeld een verwijzing zijn naar een OOOC.