BEGELEIDING


HOe verloopt een begeleiding?

 

Voor elke jongere die start in de Luwte wordt een kernteam samengesteld.
Dit kernteam bestaat uit:

  1. de individueel begeleider : dit is begeleider uit de leefgroep die de aandachtsbegeleider is van de jongere en ervoor zorgt dat allerhande praktische zaken geregeld worden.
  2. de contextbegeleider: die de contacten met context en consulent verzorgt.
  3. de psycholoog : die minimum éénmaal per week een gesprek heeft met de jongere.
  4. de verantwoordelijke van de Luwte.

Dit kernteam is telkens aanwezig op de interne besprekingen over en met jongere, die om de 2 weken plaatsvindt (IHP)

Bij start van een begeleiding organiseren we een intakegesprek, waarbij we indien mogelijk met alle partijen (jongere, consulent, ouders/voogd, voorziening) rond tafel gaan zitten in De Luwte. Eenieders verwachting en beleving wordt hier nagegaan. Diezelfde dag start normaal de begeleiding.

In de (voor)laatste week van de begeleiding houden we een adviesbespreking met alle betrokkenen en delen we ons advies mee. Alles wordt verduidelijkt in een adviesverslag dat aan de consulent – en eventueel jeugdrechter - wordt bezorgd.

Naast het kernteam zijn ook de andere begeleiders van De Luwte op de hoogte zijn van de inhoud van het dossier van de jongeren.
Het team van begeleiders heeft een gedeeld beroepsgeheim, wat wil zeggen dat we informatie met elkaar delen en niet zomaar aan anderen doorgeven.