AFSPRAKEN


AFSPRAKEN IN DE LUWTE

 

In het begin van de begeleiding krijgen de jongeren een onthaalbrochure die samen met een begeleider wordt doorgenomen. Hierin staat zeer concreet uitgeschreven hoe het ‘leven in de Luwte’ er aan toe gaat. Respect voor elkaar staat daarbij centraal. We houden daarom een aantal basisregels en leefregels in ere.

Basisregels en leefregels
Onze basisregels geven de grenzen aan van wat kan en niet kan. We hebben het hier over agressie, drugs en alcohol, relaties en weglopen.  
De leefregels verduidelijken welke de afspraken zijn die we voor de volledige groep hanteren om het samenleven met elkaar veilig en duidelijk te houden: gebruik van de individuele kamer, roken, gebruik van GSM, internet, afspraken in verband met het dagprogramma, de gezamenlijke maaltijden, …

 Bezoek en contact met thuis
Jongeren kunnen bezoek ontvangen in De Luwte van gezinsleden of andere belangrijke personen. Bezoek moet op voorhand afgesproken worden met de contextbegeleider.
Het eerste weekend blijft een jongere altijd in De Luwte. Pas vanaf het tweede weekend bepalen we in overleg met de consulent en de ouders of een jongere op dagbezoek of weekend kan naar huis. Voor de jongeren die zijn geplaatst door de jeugdrechtbank is steeds de goedkeuring nodig van de Jeugdrechter.

Wat met de school?
Indien mogelijk gaat de jongere verder naar school. Indien dit niet kan, dan gaan wij samen met de jongere op zoek naar een andere geschikte daginvulling. Dat kan heel verschillend zijn, bvb.: een schoolvervangend programma, werken op een zorgboerderij, activiteiten in De Luwte, een tijdelijke job als vrijwilliger,… In de vakantieperiodes is er een activiteitenprogramma.


IHP?

 

 

IHP staat voor Individueel HandelingsPlan. Jongeren komen niet naar De Luwte om ‘te wachten tot het voorbij is’. Het is de bedoeling dat we actief samenwerking rond een verbetering van de situatie: thuis, op school, persoonlijk, … Daarom zitten om de twee weken samen met de IB (elke jongere heeft een individuele begeleider), de contextbegeleider en de psychologe. Ook de jongere kan bij dat gesprek aansluiten. Op dat gesprek wordt bekeken welke stappen al werden gezet en wat er nog kan gedaan worden in het vervolg van de begeleiding.