WELKOM


Hallo!

Op deze website willen wij De Luwte en haar werking even voorstellen.

Wij richten ons hierbij in eerste instantie tot de jongeren die eventueel bij ons terechtkomen, jongens of meisjes van 12 tot 18 jaar. Deze informatie kan uiteraard ook nuttig zijn voor hun ouders en de verwijzende instanties.

Wij zijn een ‘OOOC’. Dat letterwoord staat voor Onthaal-, Observatie-  en OriëntatieCentrum. Onze werking is een onderdeel van de Jeugdhulp. Jongeren komen bij ons terecht via verwijzing door het CLB, CAW, CGGZ, OCJ of de jeugdrechtbank. .We kunnen maximaal 11 jongens of  meisjes begeleiden.

Jongeren die bij ons terecht komen in onthaal, zijn jongeren die om diverse redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Onze aandacht gaat naar tijdelijke opvang en rust.
De duur van een onthaal kan variëren van enkele dagen tot enkele weken.

Jongeren die naar ons komen voor oriëntatie of observatie verblijven langer bij ons. In principe duurt een oriëntatieperiode 2 maanden (een periode van 30 dagen die doorgaans verlengd wordt met nog eens 30 dagen). Een observatieperiode duurt maximaal 4 maanden.

De begeleiding bij ons kan verschillende vormen aannemen.  We spreken van residentiële begeleiding als de jongere bij ons verblijft (ook ’s nachts) en vanuit De Luwte naar school, vrijetijdsbesteding of op bezoek naar huis gaat. We spreken van ambulante en mobiele begeleiding als de jongeren niet blijven overnachten in De Luwte. Jongeren kunnen in dat geval wel aansluiten bij een aantal activiteiten in de Luwte, maar de begeleiding ontwikkelt zich vooral thuis of op school. Ouders en/of jongeren komen dan ook regelmatig op gesprek naar De Luwte.